Průvodce historií bydlení, nábytku a designu.

Tak se jmenuje naše nové, dlouho připravované překvapení. 300 kousků naši nové voňavé knihy kterou jsme od léta připravovali nejen pro naše studenty a absolventy. Součástí knihy je i plakát "Designy co nás baví". Prodej bude zahájen na naši Byson párty 18.února 2017

Autor: Jiří Surma  /  Odborná korektorka: Dana Raková  /  Grafická úprava a sazba: Jiří Kaláček  /  Editoval: Tomáš Havránek  /  Vydává: IDK - Playdesign /  Počet stran: 64  /  Cena: 400 Czk

Informace na: studio@playdesign.cz  / +420  607 762 223


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kniha Průvodce historií bydlení, nábytku a designu je graficky i tématicky rozdělena do dvou částí. První vás provede dějinami bydlení od pravěku po secesi. Sleduje proměnu společnosti, návaznost historických epoch či uměleckých slohů. Ukazuje konkrétní příklady vývoje lidského obydlí a jeho zařízení. Druhá se zabývá moderní bytovou kulturou, architekturou a designem. Dějiny bytové kultury a designu jsou plné fascinujících příběhů, umělců a návrhářů, kteří dokázali vtisknout osobité emoce do své tvorby. Kniha má ambice vám tyto příběhy vyprávět a být pro vás zdrojem inspirace ve vaší designérské profesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Před pár lety jsem neodolal nutkavé potřebě napsat se svými kolegyněmi Janou, Zuzkou a Leonou knihu. Knihu, která shrne naše profesní zkušenosti, bude manuálem pro budoucí interiérové designéry a představí atraktivitu této úžasné profese. Po roce kreativní spolupráce nám Edika vydala krásnou publikaci Průvodce bytového designéra. Náš průvodce vychází z konceptu mé školy IDK. Prezentuje portfolio návrháře a seznamuje s bytovou typologií. Kniha se stala bestsellerem i pomocníkem nejen studentům našich kurzů. Jenže jako do každé správné knihy, ani sem se nevešlo všechno.

Historie bydlení a designu je nedílnou součástí výuky v našich kurzech. Proto jsem oslovil lektora Jirku, aby napsal třetí část k našemu průvodci.

Jirka na to šel jinak. Zavřel se do své pracovny, a když po měsíci vyšel ven, předal mi se slovy: „Hotovo!“ materiály k nové knize. „Tady to máš, bylo to krásné a šťastné léto."

Jací byste byli návrháři bez historické orientace, znalosti souvislostí a hlavně fascinujících příběhů bydlení a designu? Jak lze milovat současný design a nemilovat historii? Proč navrhovat něco, co už bylo navrženo? Proč opakovat chyby? A hlavně, kde jinde se inspirovat, než od těch nejlepších. To vše je zde sestaveno do atraktivní podoby.

Na knize se odbornou korekturou podílely kolegyně Danka a Markéta, které také pomohly vybrat produkty na plakát "Designy, co nás baví". Velký dík grafikovi Jiřímu za atraktivní podobu naší nové knížky.

Přeji Vám hodně inspirace

Tomáš Havránek

 

 

 

 

 

 

 

Elektronické zdroje:

AI-DESIGN [online]. c1999-2016 [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.aidesign.cz>.

Archiweb [online]. c2011-16 [cit. 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.archiweb.cz>.

Arthause Hejtmánek [online]. c2016 [cit. 16. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.arthousehejtmanek.cz>.

Atelier Pelcl [online]. c2016 [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.pelcl.cz>.

Bauhaus100 [online]. c2016 [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://www.bauhaus100.de>.

Cooksfox [online]. c2012-14 [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.cookfox.com>.

Designmag [online]. c2007-16 [cit. 9. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.designmagazin.cz>.

DRAGOUN, Zdeněk. Odbor archeologie NPÚ Praha. 50 let Odboru archeologie: Románské domy - skryté skvosty středověké architektury [online]. c2015 [cit. 1. března 2016]. Dostupný z WWW: < http://www.archeopraha.cz/files/_01.jpg>.

Fosters + Partners [online]. c2016 [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.fosterandpartners.com>.

JAROŠ, Jakub. Architektura : Konstruktivismus [online]. c2009-16 [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://vygosh.cz/de-konstrukt.html>.

Koudelková, Jana. Czechdesign : Poválečný sektor [online]. c2010 [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/povalecny-sektor>.

MANDÍK, Ondřej. Anglický nábytek (18st.) aneb Bůh ochraňuj královnu [online]. c2006-16 [cit. 7. ledna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.starozitny.cz/clanek/anglicky_nabytek__18st_aneb_buh_ochra%C5%88uj_kralovnu>.

MARK, J., J. Ancient History Encyclopedia : Knossos [online]. c2010 [cit. 25. února 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.ancient.eu/uploads/images/395.jpg?v=1431035046>.

OUKROPEC, Jindřich. Czechdesign : Designblok 2016 odhalil svůj vizuál i téma [online]. c2016 [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/designblok-2016-odhalil-svuj-vizual-i-tema>.

RASHID. Karim [online]. c2008-16 [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.petrstrejcek.cz>.

RYŠÁNEK, Radek. Encyklopedie nábytku [online]. c2011-16 [cit. 10. ledna 2016]. Dostupný z WWW: <http://encyklopedienabytku.rysanek.cz>.

STREJČEK. Petr [online]. c2016 [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.petrstrejcek.cz>.

Ústav nábytku, designu a bydlení MENDELU BRNO: Nábytkářský informační systém [online]. c2013[cit. 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.n-i-s.cz>.

ZAHRADNÍK, Jan. Home in cube : Dům v zemi [online]. c2015 [cit. 23. února 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.homeincube.cz/dum-v-zemi>.

 

 

Zdroje použitých fotografií:

 

Pravěk:

1 Mežirič (Podle: CREMINOVÁ 2009, s. 132)

CREMINOVÁ, A., et al. Archeologie : Nejvýznamnější naleziště a kulturní poklady světa. 1. vyd. Praha : Fortuna Libri, 2009. s. 132. ISBN 978-80-7321-434-0.

2 Nákolní osada (Podle: DUROSELLE 2002, s. 35)

DUROSELLE, Jean-Baptiste. Evropa a Evropané. Praha : Fortuna Print, 2002. s. 35. ISBN 80-7321-022-3.

3 Model dlouhého domu (fotoarchiv autora)

4 Dům v zemi, Dostupný z WWW: <http://www.homeincube.cz/dum-v-zemi/>.

ZAHRADNÍK, Jan. Home in cube : Dům v zemi [online]. c2015 [cit. 23. února 2016].

 

Starověk – Egypt, Mezopotámie aj.:

5 Medinet Habu [online]. [cit. 23. února 2016].

Dostupný z WWW: <http://www.scip.be/index.php?Page=PhotosEgypt&Lang=EN&ID=184>.

6 Rekonstrukce paláce staroegyptského velmože (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 37)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

7 Křeslo ze Staré říše [online]. [cit. 23. února 2016].

Dostupný z WWW: <http://www.skharadesign.cz/pohodli-pro-faraona-nabytek>.

8 Tutanchamonův trůn [online]. [cit. 23. února 2016].

Dostupný z WWW: <http://www.eternalegypt.org/images/elements/EM-394-2-1-1067-2201_400x400.jpg>.

9 Tutanchamonova skládací židlička [online]. [cit. 23. února 2016].

Dostupný z WWW: < http://www.gigalresearch.com/uk/images/newsletters/seat.jpg>.

10 Asyrská lavice (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 37)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

 

Starověk - Řecko:

11 Knossos, Dostupný z WWW: <http://www.ancient.eu/uploads/images/395.jpg?v=1431035046>.

Mark, J., J. Ancient History Encyclopedia : Knossos [online]. c2010 [cit. 25. února 2016].

12 Parthenon [online]. [cit. 25. února 2016].

Dostupný z WWW: <http://www.ancient.eu/uploads/images/395.jpg?v=1431035046>.

13 Stavební řády a typy chrámů (vektorová grafika)

14 Řecký dům v Priéné (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 40)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

15 Klismos, Dostupný z WWW: <http://www.alexandrebiaggi.com/lang-en/meubles/132-paire-of-kilsmos-chairs.html>. BIAGGI, Alexandre. Decoration : 20th century decorative arts - contemporary design [online]. c2014 [cit. 25. února 2016].

16 Klismos jako inspirace pro design WALTERS IN [online]. [cit. 25. února 2016].

Dostupný z WWW: <http://www.walterswicker.com/catalog/product/view/id/1966/s/klismos-side-chair/category/67>.

17 Stolička se zkříženými nohami [online]. [cit. 25. února 2016].

Dostupný z WWW: <http://media.liveauctiongroup.net/i/5550/8513448_1.jpg>.

18 Kline [online]. [cit. 25. února 2016].

Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/bd/69/bd/bd69bd8bf7738fa122a7f40d4cdb6b5e.jpg>.

19 Trapeza [online]. [cit. 25. února 2016].

Dostupný z WWW: <http://toddmerrillstudio.com/wp-content/uploads/2013/08/low-table-th-robsjohn-gibbings-greece-uk-c-1963.jpg>.

 

Starověk - Řím:

20 Tarquinia [online]. [cit. 25. února 2016]. Dostupný z WWW: <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Tarquinia_Tomb_of_the_Leopards.jpg>.

21 Etruská cista [online]. [cit. 25. února 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Etruscan_-_Cista_Depicting_a_Dionysian_Revel_and_Perseus_with_Medusa%27s_Head_-_Walters_54136.jpg>.

22 Model Říma [online]. [cit. 26. února 2016]. Dostupný z WWW: <http://commondatastorage.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/62603629.jpg>.

23-24 Valená klenba, římská vila (vektorová grafika)

25 Činžovní dům [online]. [cit. 26. února 2016]. Dostupný z WWW: <https://classconnection.s3.amazonaws.com/707/flashcards/1080707/jpg/model_20of_20an_20insula__20ostia__20italy__20second_20century_20ce_20museo_20della_20civilt_c3_a0_20romana__20rome1341270071780.jpg>.

26a Křeslo (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 41)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

26b Třínohý stůl [online]. [cit. 26. února 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/83/a5/04/83a5042c76c6c30e473884ec43f9c151.jpg>.

27 Malby v Pompejích (fotoarchiv autora)

 

Středověk – Předrománské a románské období:

28 Rotunda sv. Kateřiny [online]. [cit. 29. února 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.heritage-route.eu/locations/prague/fig7.jpg>.

29 Románská klenba (vektorová grafika)

30 Věžový dům (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 73)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

31 Románské tvarosloví (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 89)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

31 Sdružené okno [online]. [cit. 26. února 2016]. Dostupný z WWW: <http://foto.turistika.cz/foto/136136/89460/full_1f5d41_snimek568.jpg>.

32 Přízemí čp. 222, Dostupný z WWW: < http://www.archeopraha.cz/files/_01.jpg>.

DRAGOUN, Zdeněk. Odbor archeologie NPÚ Praha. 50 let Odboru archeologie: Románské domy - skryté skvosty středověké architektury [online]. c2015 [cit. 1. března 2016].

33 Románský nábytek (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 71)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

 

Středověk – Gotické období:

34 Gotický opěrný systém [online]. [cit. 2. března 2016]. Autorská grafika podle: Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Gotic3d2.jpg>.

35, 36 Gotické tvarosloví a model Tábora (fotoarchiv autora)

37 Slavonice [online]. [cit. 2. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://geolocation.ws/v/W/File%3ASlavonice,%20n%C3%A1m.%20M%C3%ADru%20480,%20klenba%20m%C3%A1zhausu.JPG/-/en>.

38 Gotický nábytek (autorská grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 87)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

39 Nádraží v Lisabonu [online]. [cit. 3. března 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.suesterling.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/Santiago-Calatrava-designed-Oriente-Station-in-Lisbon.-30.09.11.jpg>.

 

Novověk – Renesance:

40 Vila u Florencie [online]. [cit. 7. března 2016]. Dostupný z WWW: <http://zest.today/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/Giusto-Utens-Villa-La-Petraia.jpg>.

41 Palazzo Medici [online]. [cit. 7. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_(10)-Palazzo_Medici_courtyard_Apr_2008_(9).jpg>.

42 Slavonice [online]. [cit. 7. března 2016]. Dostupný z WWW: <http://modletice.eu/wp-content/myfotos/okoli/Slavonice.jpg>.

43 Renesanční tvarosloví (vektorová grafika podle: KOCH 1998, s. 219, 220, MRÁZ 1997, s. 14)

KOCH, Wilfried. Evropská architektura. 1. vyd. Praha : Ikar, 1998. s. 551. ISBN 80-7202-388-8.

MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury 2. 1. vyd. Praha : Idea servis, 1997. s. 209. ISBN 80-85970-13-9.

44 Scagliola [online]. [cit. 9. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d7/Particolare_di_uno_degli_altari_in_scagliola_della_Chiesa_di_Sant%27Ambrogio_a_Parabiago.JPG>.

45 Německá číše (vektorová grafika)

46, 48, 49, 51 Renesanční nábytek (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 123, 125)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

47 Kabinet [online]. [cit. 9. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/31/6e/4a/316e4ae45fcf4f7e8b915a4ced3193f1.jpg>.

50 Savonarola design [online]. [cit. 9. března 2016]. Dostupný z WWW: <http://catalog.quittenbaum.de/daten/M/BilderJPG/49500/49529.jpg>.

 

Novověk – Baroko:

52 Barokní výzdoba [online]. [cit. 30. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Baroque_angel_%288581932565%29.jpg>.

53 Klasické baroko [online]. [cit. 30. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/77/0_Basilique_Saint-Pierre_-_Rome_(2).JPG>.

54 Dynamické baroko [online]. [cit. 30. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/1493RomaSAgneseAgone.jpg>.

55 Barokní tvarosloví (vektorová grafika podle různých zdrojů z archivu autora);

boltec (vektorová grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 136)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

56 Selské baroko [online]. [cit. 30. března 2016]. Dostupný z WWW: <http://static.panoramio.com/photos/original/37215316.jpg>.

57 Enfiláda [online]. [cit. 30. března 2016]. Dostupný z WWW: <http://midnightsocietytales.com/wp-content/uploads/2016/03/001-9.jpg>.

58, 61, 63 Barokní nábytek, chaise longue, ušák (autorská grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 140, 141, 150)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

58 Canape [online]. [cit. 30. března 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.faccents.com/gallery/item649b.JPG>.

59 Vysoké hodiny (fotoarchiv autora)

60 Psací stůl [online]. [cit. 30. března 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/BureauEbeneBoulle.jpg>.

62 Settee [online]. [cit. 1. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://4.bp.blogspot.com/-x2dv8687k8g/VBdk3cFpnvI/AAAAAAAAByo/HhYsFHSFB40/s1600/XXX_9075_1301515267_1.jpg>.

63 Židle Windsor a mušle (vektorová grafika, fotoarchiv autora)

 

Novověk – Rokoko:

64 Rokokový ornament, [online]. [cit. 2. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://www.flickr.com/photos/74072720@N00/7583754922/sizes/o/in/pool-458928@N23/>.

65 Bureau [online]. [cit. 2. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/9506/26/XXX_9506_1349282062_1.jpg>.

66 Míšeňský porcelán [online]. [cit. 2. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Meissen_Zwiebelmuster.jpg>.

67 Chippendale židle (vektorová grafika),

chippendale prádelník, [online]. [cit. 2. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/06/7b/03/067b0357577a562f78bf3205aceef9a9.jpg>.

68 Leopoldskron [online]. [cit. 2. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://cdni.condenast.co.uk/1920x1280/a_c/3-Metiers-d-art-Paris-Salzburg-2014-15-collection---Schloss-Leopoldskron--Venitian-room---picture-by-Olivier-Saillant.jpg>.

 

Novověk – Klasicismus:

69 Kačina [online]. [cit. 12. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Pohled_na_z%C3%A1mek_Ka%C4%8Dina_z_%C4%8Destn%C3%A9ho_dvora.jpg>.

 

70 Klasicistní tvarosloví – medailón, věnec, meandr a pavlačový dům (autorská grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 161)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

klasicistní dveře [online]. [cit. 12. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://vodnimlyny.cz/data/uploaded/images/mills/54/14898.JPG>.

vítězný oblouk [online]. [cit. 12. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://europeantrips.org/wp-content/uploads/2012/04/Arc-de-Triomphe-de-l%E2%80%99%C3%89toile-Paris-Monument.jpg>.

71 Empírové lůžko [online]. [cit. 13. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.antiques.com/vendor_item_images/ori_1981_1906636410_1126580_FS1003.jpg>.

72 Empírový stolek [online]. [cit. 13. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.vosr.cz/img/galerie/vosr_stolek_1.jpg>.

73 Empírová sestava [online]. [cit. 13. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Valencay_-_Le_Ch%C3%A2teau_-_Interior_11.jpg>.

72, 74 Umyvadlo, Zopfstill, Luiséz, Hepplewhite, Adam (autorská grafika podle: BRUNECKÝ 2003, s. 162, 163, 165-166, 175)

BRUNECKÝ, Petr. Dějiny bydlení. 1. vyd. Brno : Mendlova zemědělská a lesnická univerzita, 2003. s. 257. ISBN 80-7157-677-8.

75 Nábytek biedermeieru [online]. [cit. 15. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Gruppo_di_mobili_biedermeier%2C_1820_circa_02.JPG?uselang=de>.

76 Židle s elegantním opěradlem (vektorová grafika)

 

Novověk – Historismus:

77 Grand Palais [online]. [cit. 15. dubna 2016].

Dostupný z WWW: <http://scherminator.com/france/paris/grandPalais/grandPalais8.jpg>.

78 Neogotický dům [online]. [cit. 15. dubna 2016].

Dostupný z WWW: <https://im-foto.mapy.cz/orig/000/019/000019163_6a4db1>.

79 Schodiště [online]. [cit. 15. dubna 2016].

Dostupný z WWW: <http://media.oldhouseonline.com/wp-content/uploads/2015/07/1-Stairway-and-stained-glass-033_gn.jpeg>.

80 Thonetovo křeslo [online]. [cit. 15. dubna 2016].

Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Michael_thonet%2C_sedia_a_dondolo_modello_1%2C_disegno_del_1860%2C_esemplare_del_1900_ca..JPG>.

81 Kabinet Arts and Crafts [online]. [cit. 15. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0004/181759/CIRC.349-1955_cabinet_1000px.jpg>.

 

Novověk – Secese:

82 Secesní tvarosloví (vektorová grafika podle fotoarchivu autora a dalších zdrojů)

Portál [online]. [cit. 16. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://3.bp.blogspot.com/-E3A-AfXAxEM/UkVeOf75YJI/AAAAAAAADrs/5_-JEnm0Bdo/s1600/DetailPorteBrune.gif>.

83 Secesní motiv s labutěmi [online]. [cit. 16. dubna 2016].

Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/

Swan_and_Rush_and_Iris_wallpaper_Walter_Crane.jp>.

84 Brusel [online]. [cit. 16. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://i.imgur.com/1STn5.jpg>.

85 Václavka [online]. [cit. 16. dubna 2016].

Dostupný z WWW: <http://www.prahaneznama.cz/wp-content/uploads/ngg_featured/na_vaclavce-01.jpg>.

86 Tiffaniho lampa [online]. [cit. 16. dubna 2016].

Dostupný z WWW: <http://hominic.com/wp-content/uploads/2015/05/Tiffany-Floor-Lamp-Shade.jpg5>.

87 Vitrína [online]. [cit. 16. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.arthousehejtmanek.cz/image/item/images/800x600/4/jpg/3045_17793_570555b42bfb1__dsc9502.jpg>.

88 Secesní paraván [cit. 16. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://antiknovehrady.cz/wp-content/uploads/2015/10/DSC_0425-300x300.jpg>.

89 Kabinet [cit. 16. dubna 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/4d/2f/99/4d2f9960725a434295930a3bc7da76b6.jpg>.

 

Zrození designu a moderny:

90 Hoffmanovy kontejnery [online]. [cit. 6. července 2016].

Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Wiener_werkst%C3%A4tte%2C_josef_hoffman%2C_recipienti_in_lamiera%2C_1904-07.JPG>.

91 Současný design jachty [online]. [cit. 6. července 2016].

Dostupný z WWW: <http://www.forbes.cz/wp-content/uploads/2014/10/Lobanov.jpg>.

92 Mackintoshova čajovna [online]. [cit. 6. července 2016].

Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Room_de_Luxe.jpg>.

93 Mackintoshova vitráž [online]. [cit. 6. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://www.mackintosh-mirrors.com/Mackintosh%20Mirror%20Rectangle%20-%20Art%20School%20-%20Pink%20web.jpg>.

94 Mackintoshovy židle [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/9420/144/XXX_9420_1344875258_1.jpg>.

<http://media.bauhausitaly.com/articoli/fonte/mackintosh409_29.jpg>.

95 Wagnerova Poštovní spořitelna [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://c1038.r38.cf3.rackcdn.com/group5/building41661/media/cixx_austrian_postal_savings_bankinnere_stadtoriginal.jpg>.

96 Thonetova židle [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://www.leopoldmuseum.org/media/image/800/916.jpg>.

97 Muzeum v H. Králové [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Muzeum_v%C3%BDchodn%C3%ADch_%C4%8Cech.jpg>.

98 Looshaus [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://s3.transloadit.com/4b30ae61b7c84e42b6be045272ec3211/f8/af06e3c901c619eb80c849a489ef77/c11e23a0de1b9f1f2ab94d63c4251a33.jpg>.

99 Hoffmannovo křeslo a sklo [online]. [cit. 6. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://www.artnet.com/WebServices/images/ll763485llgqfDrCWQFHPKAD/josef-hoffmann-seat-machine.jpg>.

<http://aam.vasku-klug.com/wp-content/uploads/2014/02/Hoffmann-B-Series_Lobmeyr_Hoffmann.jpg>.

100 P. Behrens, logo a tovární budova AEG (vektorová grafika podle: HAUFFE 2004, s. 63)

HAUFFE, Thomas. Design. 1. vyd. Brno : Computer Press, 2004. s. 192. ISBN 80-251-02784-X.

Tovární budova [online]. [cit. 6. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://4.bp.blogspot.com/-VmZsV3IkkLk/VPHpwlZXJLI/AAAAAAAAfn8/rWG9gq1ZCcE/s1600/aeg_turbine.jpg>.

101 Riemerschmidovy židle [online]. [cit. 6. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/35/d8/02/35d802402904d17295afc0c030931d31.jpg>.

<https://classconnection.s3.amazonaws.com/569/flashcards/2853569/png/riemerschmid__machine-_made_chair__1906-1417A430276171E343B.png>.

102 Sullivan,Carson Pirie Scott [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://thesullivancenter.com/wp-content/uploads/2016/04/a1.jpg>.

103 Wrigtův stůl [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://sdrdesign.com/RobieDRtable.jpg>.

104 Wrigt, Robie House [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://classconnection.s3.amazonaws.com/604/flashcards/2493604/jpg/fix-robie-house1355967943778.jpg>.

 

Individualistická moderna:

105 Ukázky uměleckých směrů 20. stol. (autorská grafika, fotoarchiv autora)

106 La Citta Nuova [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://img.archilovers.com/projects/f77cf872fdd7462bb876ca442b624fc8.jpg>.

107 Einsteinova věž [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://i.ytimg.com/vi/Oc6U_B5uS84/maxresdefault.jpg>.

108 Kostel v Grundtvigu [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://www.architectsjournal.co.uk/pictures/2000x2000fit/1/7/1/1288171_grundtvig.jpg>.

109 Chocholův činžovní dům [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://cms.tvujdum.cz/userdata/images/8804kubismus1.jpg>.

110 Schodiště Gočárova domu [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://www.czkubismus.cz/file/fa45f0c7eae0a6fb136ae54c542d733a/78/009_10_0733_Gocar_CMB.jpg>.

111 Legiobanka [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Prague_Gocar_rondokubismus.jpg>.

112 Kubistický design: Janákův servis [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

< http://1gr.cz/fotky/idnes/14/092/org/VHA55dd37_servis.jpg >.

Hofmanova židle [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://img1.cgtrader.com/items/181694/0662e7bbd3/vlastislav-hofman-chair-3d-model-max-obj-3ds-fbx.jpg >.

Gočárova komoda [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<http://www.sypka.cz/img/fotky_polozek/18870.jpg>.

Janákova dóza [online]. [cit. 7. července 2016]. Dostupný z WWW:

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/58/55/be/5855be825a6527c2b78047800e42102a.jpg>.

 

Art Déco, střízlivý styl:

113 Eltham Palace [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://arkitexture.com/wp-content/uploads/2015/08/Eltham-Palace-Entrance-Hall-designed-by-Rolf-Engstromer-in-a-cutting-edge-Swedish-style-copy.jpg>.

114 Prouvé [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <>.

http://fabulousghd.com/wp-content/uploads/2015/06/Jean-Prouve-Chair-2.jpg

115 Vitrína [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.deco-world.co.uk/fu6030_display_cabinet.htm>.

116 Brandt [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/1stdibs/110513/PaulStamatiCC_DM/13/X.jpg>.

117 Lalique [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://hickmet.com/wp-content/uploads/2016/05/Ren%C3%A9-Lalique-Art-Deco-Bacchantes-Vase-5895b.jpg>.

118 Ruhlmann [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://media.vam.ac.uk/media/thira/collection_images/2006AL/2006AL1526.jpg>.

119 Empire State Building, lustr [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://cbsnewyork.files.wordpress.com/2013/05/esbchand_130430_1.jpg>.

120 Chrysler Building [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/cc/17/2b/cc172b756be952b6f316d7c99a9424c3.jpg>.

121 Chrysler Building, přístup k výtahům [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://adamunderhill.files.wordpress.com/2012/02/chrysler-building-lobby-6.jpg>.

122 Streamline - ořezávátko [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/ff/28/c6/ff28c6ea3f6d46c9f62701bd0d844b4a.jpg>.

Geddsův model [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/BelGeddesCar.jpg/220px-BelGeddesCar.jpg>

Judge´s tower [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/7f/4b/31/7f4b31be621a3763db2bc20740ac9fc3.jpg>

123 Loewy, lokomotiva a automobil [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://cruise-in.com/wp-content/uploads/2015/11/Broadway-Limited-w-38-Stude-Pres.jpg>.

 

Konstruktivismus, De Stiljl, Bauhaus, funkcionalismus:

124 V. Tatlin, Věž Internacionály [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://rosswolfe.files.wordpress.com/2015/03/russland-die-rekonstruktion-der-architektur-in-der-sowjetunion.jpg>.

125 El Lisickij, Žehličky [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://toybox.cz/wp-content/uploads/2015/06/iron-in-clouds-for-strastnoy-boulevard-1925.jpgBlog.jpg>.

126 Talinova židle [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/9783/25_13/20schromechairskdm_7/20sChromeChairsKDM_7_l.jpg>.

127 Mondrian [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Tableau_I%2C_by_Piet_Mondriaan.jpg>.

128 Rietveldova židle [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Rietveld_chair_1b.jpg>.

129 Bauhaus v Desavě [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://foto.turistika.cz/foto/30002/101032/lrg_11_dessau_fotoyvonnetenschert2011stiftungbauhausdessau.jpg>.

130 Schröderova vila [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/RietveldSchroederhuis.jpg>.

131 Sídliště [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/3f/fd/c9/3ffdc904e2a58bc31b1948449b61580b.jpg>.

132 Design Bauhausu – židle Wassily [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://c20thdesign.files.wordpress.com/2011/05/bauhaus-chair.jpg>.

Stohovací stolky [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://www.bauhaus100.de/bh100/export/sites/default/de/damals/werke/designklassiker/satztische/Satztisch_Breuer_192526.jpg_989894645.jpg>.

Stolní lampa [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/a5/d9/b4/a5d9b483082a0c3d4e57e9a9f44efa52.jpg>.

Brandt - konvička [online]. [cit. 8. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://interdisciplinaryleeds.files.wordpress.com/2010/12/8459-tea-infuser2.jpg>.

133 Interiér vily Tugendhat [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/UserFiles/adresar/697/21245.jpg>.

134 Vila Tugendhat [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.veronika-sulkova.eu/img/web/4/tugendhat_live_256.jpg>.

135 Falling Water, interiér [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.sylviewrites.com/wp-content/uploads/2014/09/FWHearth.jpg>.

136 Falling Water (vektorová grafika)

137 Glass House [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.3dartistonline.com/users/3971/thm1024/1327216624_view1.jpg>.

138 Aaltovo křeslo [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://hivemodern.com/public_resources/full/paimio-armchair-41-alvar-aalto-artek-3.jpg>.

139 Müllerova vila [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.praguecamera.net/img/mista_petrin/04.jpg>.

140 Loosovo lehátko [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://d2mpxrrcad19ou.cloudfront.net/item_images/170631/3876922_fullsize.jpg>.

141 Le Corbusier, křeslo [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.novidecor.com/media/catalog/product/cache/1/image/17f82f742ffe127f42dca9de82fb58b1/l/e/le-courbusier-lc3-grande-arm-chair-7332.jpg>.

142 Modulor (vektorová grafika)

143 Vila Savoye [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://3.bp.blogspot.com/-yxgEyxjoU_8/TxNWPrssnfI/AAAAAAAAAA0/3JK9jpKLxVg/s1600/Villa_Savoye_02.jpg>.

144 Kolonie Nový Dům [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Brno_%C5%BDabov%C5%99esky_Kolonie_Nov%C3%BD_d%C5%AFm_6.jpg>.

145 Veletržní palác [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://rgcr.cz/wp-content/uploads/2014/10/Veletrzni-palac.jpg>.

146 Halabalovo křeslo [online]. [cit. 28. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.retrohome.cz/img/fancy/0208e-6a592-PC160169.JPG>.

 

Historismus, Třetí říše a sorela:

147 Vinohradský kostel [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Kostel_Nejsv%C4%9Bt%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho_srdce_P%C3%A1n%C4%9B,_Ji%C5%99%C3%ADho_z_Pod%C4%9Bbrad.jpg>.

148 Prvorepublikový interiér [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://media.novinky.cz/591/205917-original1-vicxq.jpg>.

149 Sloupová síň [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/Prague_Castle_Plecnik_Peristyle.jpg>.

150 Germania [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://blog.visitberlin.de/wp-content/uploads/18.jpg>.

151 KdF [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.inautonews.com/wp-content/uploads/2011/05/1937-vw-30-front-1024x768-1.jpg>.

152 Radiopřijímač [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.vam.ac.uk/__data/assets/image/0008/182366/2006AB6705_radio.jpg>.

153 Ostrava-Poruba [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/Ostrava,_Poruba,_Oblouk,_ji%C5%BEn%C3%AD_strana.jpg>.

154 Vysílač na Ještědu [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://files.mestoliberec.webnode.cz/200000030-be553bf4f4/je%C5%A1t%C4%9Bd.jpg>.

155 Binarův salónek [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.zivotnacestach.cz/wp-content/uploads/2015/12/IMG_9488.jpg>.

156 Invalidovna, autorská grafika podle: [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.earch.cz/sites/default/files/images/gallery/experimentalni-sidliste-invalidovna/02-experimentalni-sidliste-invalidovna.jpg>.

157 Interiér s nábytkem Monti, vektorová grafika podle: [online]. [cit. 30. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.czechdesign.cz/files/default/642/480/povalecnysektor-0.jpg>.

158-159 Spotřební design 70. a 80. let [online]. [cit. 29. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://img5.rajce.idnes.cz/d0508/10/10179/10179922_53f967db78b109c28c59f8964287e081/images/P7281803.jpg>.

<https://static2.flercdn.net/i2/products/4/5/4/223454/6/3/6359943/jesyiwaonraumr.jpg>.

 

Internacionální styl, brutalismus, bruselský styl:

160 Seagram Building [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/bc/86/cd/bc86cddcdb64bdf3d482896c05a28651.jpg>.

161 Křeslo Alta [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://blog.espasso.com/wp-content/uploads/2014/05/Alta-armchair-1600x931.jpg>.

162 Parlament v Brasilii [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Brasilia_Congresso_Nacional_05_2007_221.jpg>.

163 Unité d'Habitation [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.15min.lt/images/photos/625801/original/unite-dhabitation-marseille-prancuzija-578f84f62442e.jpg>.

164 Habitat [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <https://montrealinpictures.files.wordpress.com/2012/02/feb20-1.jpg>.

165 Restaurace Expo 58 [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.fototuristika.cz/data/wysiwyg/tips/512/image/Bruselsk%C3%BD_pavilon_8.jpg>.

166 Nádraží Vítkovice [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.papirovaarcheologie.cz/wp-content/uploads/2014/02/Nadrazi-Vitkovice-2008.jpg>.

167 Ukázky bruselského stylu – nápis, váza s miskou, stolek a stínidlo světla [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://brusel1.rssing.com/chan-6281166/all_p5.html>.

<http://1.bp.blogspot.com/-lE0cgdl6OCo/VEpy87vdQpI/AAAAAAAAIYc/Cu_dQcFbrjQ/s1600/cvadf.JPG>.

<http://www.designrobot.cz/img/product/787//untitled-5693.jpg>.

<http://img.sbazar.cz/big/201603/2109/1c/56efc2a61c14019081c70300.jpg>.

168 Mozaika na nádraží v Pardubicích [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://3.bp.blogspot.com/-lGY2of4rAvc/UNmFmn4MGOI/AAAAAAAAERA/NlUcTK17FSU/s1600/P1010916.JPG>.

169 Ulmská sedačka [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.stardust.com/mm5/graphics/00000001/Max-Bill-Design-Ulm-Stool-Modern-4.jpg>.

170 Braun [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.smb.museum/typo3temp/_processed_/csm_14_Braun_AG_Rasierapparat_sixtant_SM_31_a2995a634b.jpg>.

 

Organická architektura a design

171 Ledvinový stolek (fotoarchiv autora)

172 Wrightovo Guggenheimovo muzeum [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://s3.thingpic.com/images/Mb/DY5MKHctMyHtDroikcwGfcJW.jpeg>.

173 E. Saarinen – terminál TWA [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.robwatkins.co.uk/images/main/jfk-t5.jpg>.

174 O. Niemeyer - Muzeum [online]. [cit. 31. července 2016]. Dostupný z WWW: <http://0.tqn.com/d/architecture/1/S/C/B/2/Niemeyer-Museum-of-Contemporary-Arts-85579030-crop.jpg>.

175 Sydney [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://wallpapercave.com/wp/NzjVsJ8.jpg>.

176 K. Kurokawa [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://static3.evermotion.org/files/EVRprfolio/33ad5191d622b3fd896afee4cb9973f11be3b4b8.jpg>.

177 Cadillac [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.newretrocars.com/images/1959_Cadillac_Couch_2_.jpg>.

178 E. Saarinen – „Tulipán“ [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://cdn.mattblatt.com.au/productimages/Replica-Eero-Saarinen-Tulip-Chair-Plastic-Fabric-Cushion?w=440&h=460&id=23408&fullSize=True>.

179 G. Ponti - Espresso [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://static01.nyt.com/images/2011/06/20/arts/design/20iht-DESIGN20a/20iht-DESIGN20a-jumbo.jpg>.

180 Ch. a R. Eamesovi - „La Chaise“ [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://hivemodern.com/public_resources/miniature-eames-la-chaise-charles-and-ray-eames-vitra-1.jpg>.

181 C. Mollino - „Arabeska“ [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.mydecor.com/contentFiles/image/produtos/6/697ip02.jpg>.

182 A. Castiglioni - „Mezzadro” [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.stardust.com/mm5/graphics/00000001/mezzadro-stool-3.jpg>.

183 J. Colombo - „Boby“ [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.b-line.it/wp-content/uploads/2014/10/boby01.jpg>.

184 V. Panton - Židle „S“ [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://chairish-prod.global.ssl.fastly.net/image/product/master/391c0807-06ed-46e9-8623-ae3b92c17a37>.

185 A. Jacobsen - „Mravenec“ [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/9099/42_13/100913_five_chairs_1419/100913_Five_Chairs_1419_l.jpg>.

186 Design Fritz Hansen [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://danishdesignco.com.sg/wp-content/uploads/2015/05/FritzHansen-Nap-Chairs-2.jpg>.

 

Pop-art a postmoderna

187 Hamilton [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://www.artfund.org/assets/what-to-see/exhibitions/2014/Richard%20Hamilton/Hamilton1536Pjpg.jpg>.

188 Sedací pytel [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://pictures.woont.com/furniture/0/Zanotta/3/Sacco/Zanotta-Sacco-30328.XL.jpg>.

189 Mauerova lampa [online]. [cit. 3. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/f_10470/f_1497582/1497582-1.jpeg_1446128564716_z.jpeg>.

190 Pratone [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.artfinding.com/images/svv/1/71/gruppo_sturm__and__gufram__spectaculaire_siege__pratone-183-1.jpg>.

191 Nafukovací křeslo a pohovka „Joe“ [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://fab2015.dunebuggysrl.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2010/01/5.Blow-Petchair3.jpg>.

<https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/9451/25/XXX_9451_1346348878_1.jpg>.

192 Vešák a pohovka [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://media.liveauctiongroup.net/i/5573/8523837_1.jpg?v=8CBAD345B9B5DA0>.

<http://www.mobilistico.de/sites/default/files/blog_images/gufram-bocca-2.png>.

193 Portzamparc, autorská grafika podle: [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.christiandeportzamparc.com/wp-content/uploads/2013/10/CONTENU08-FICHE-TECHNIQUE-198404-CITE-OUEST_AXO8cACDP-1080x840.jpg>.

Johnson [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://classconnection.s3.amazonaws.com/740/flashcards/2802740/jpg/att1367448628568.jpg>.

194 Venturi, Rossi, Šrámkovi [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.quondam.com/41/4102i02.jpg>.

<http://farm9.staticflickr.com/8199/8254785861_f2b1305361_o.jpg>.

<http://www.ceskatelevize.cz/ct24/sites/default/files/styles/scale_1180/public/images/1578086-653989.jpg?itok=mEp9MtuB>.

195 Memphis [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://1vze7o2h8a2b2tyahl3i0t68.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/06/32.jpg>.

196 Rozprašovač, konvice a pohovka [online]. [cit. 5. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://theglobule.com/wp-content/uploads/2012/01/banalobject1.png>.

<http://hivemodern.com/public_resources/alessi-9093-michael-graves-kettle-1.jpg>.

<https://a.1stdibscdn.com/archivesD/upload/7955/4918/XXX_dsc_0003.jpg>.

 

High-tech, dekonstruktivismus, minimalismus

197 Centre Pompidou [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://static.panoramio.com/photos/original/35837834.jpg>.

198 Membránová konstrukce (vektorová grafika)

199 Nemausus [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://i.ytimg.com/vi/GtKQwg3CuEc/maxresdefault.jpg>.

200 Hongkongská banka [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.fosterandpartners.com/media/1706191/img1.jpg>.

201 Fosterův kancelářský stůl a konferenční stůl [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.pamono.com/media/catalog/product/k/a/ka0220.2.original.jpg>.

<http://img.edilportale.com/products/prodotti-102085-rel1f127d2b179b490a86adfcca4e046b2a.jpg>.

202 AI-DESIGN [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://ceskacenazaarchitekturu.cz/app/uploads/2016/04/fyIn9xoi1460630241-1465x1980.jpg>.

<http://im.tiscali.cz/press/2013/11/21/163636-01_petr_vagner_stoly_f_kristina_hrabetova-2000x1333.jpg>.

203 Architektura dekonstruktivismu: Liebeskind, Gehry - Guggenheimovo muzeum, Z. Hadid, COOP Himmelblau a Gehry - Tančící dům [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.buildingbutler.com/images/gallery/large/building-facades-3752-8614.jpg>.

<http://raredelights.com/wp-content/uploads/2014/02/Guggenheim-Museum-Bilbao-in-Spain-1.jpg>.

<http://images.adsttc.com/media/images/53d0/f7c9/c07a/8045/9b00/00a5/large_jpg/1298136323-img-0932.jpg?1406203844>.

<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/d4/55/85/d455854c2e5d65c612e4abe3539cb815.jpg>.

<http://www.prague.eu/file/edee/object/1643/tancici-dum.jpg>.

204 Kuramata [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://editoratlarge.com/system/Image/Sing%20Sing%20Sing%20(1985)%20and%20Glass%20armchair%20(1976)%20by%20Shiro%20Kuramata.jpg>.

205 Morrisonova židle [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/15362/39_15/3087722/3087722_l.jpeg>.

206 W. Laubersheimer [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://media.werft11.com/galerie-werft-11-laubersheimer-regal.jpg>.

207 N. Fukasawa [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://static.dezeen.com/uploads/2015/11/Muji-Huts_Naoto-Fukasawa_dezeen_936_0.jpg>.

208 Kuramatovo křeslo [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.sothebys.com/content/dam/stb/lots/PF1/PF1404/025PF1404_7BVDL_1.jpg>.

209 Galerie Goetz [online]. [cit. 6. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Goetz_Collection_Munich_3.jpg>.

 

Nový design, současnost

210 Arad [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.metmuseum.org/toah/images/hb/hb_2012.31.jpg>.

211 Dixon [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://cdn.cappellini.it/sites/cappellini.it/files/styles/scheda_prodotto_sfondo/public/content/catalogo/s_chair/immagini/s_chair.png?itok=L3rF_kie>.

212 Dorner [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/upload/8103/28_15/2633282/2633282_l.jpeg>.

213 Mauer [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://l11.scene7.com/is/image/L11/wh1200/Ingo_Maurer_Seven_off_the_Wall--3000799300005_1_p.jpg>.

214 Starck - Juicy Salif [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://cdn.shopify.com/s/files/1/0202/3990/products/JUicy_Salif_in_Use_1a7d2d09-e781-4ce2-bf27-6662d9f18550_1024x1024.jpg?v=1449854485>.

215 Pelcl [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.insidecor.cz/public/content-images/cz/product/luxury-sofa-luxury-dwellin-collection-2011.jpg>.

216 Šípek [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://1.bp.blogspot.com/-7KV8LJepwSY/V4-0ifmBK7I/AAAAAAAASk8/y5CmRm2GdZoGKOKL026i5MGE9h4GpOBAwCLcB/s1600/borek_sipek_driade_sni_chaise.jpg>.

217 Mariscal [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://a.1stdibscdn.com/archivesE/1stdibs/061913/VisionaCC_DM/10/X.jpg>.

218 Garouste & Bonetti [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://static1.squarespace.com/static/553f5894e4b0abb691ba303a/t/57d66b3820099e97b494b19f/1473671246695/2.+BG+Chest+of+Drawers+'St+Petersburg'.jpg>.

219 Olgoj Chorchoj [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.insidecor.cz/public/content-images/cz/designer/5-fin.jpg>.

220 Starck [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.banemo.de/media/images/org/Hoesch_2015_Milieufoto_Freistehende-Badewanne_Philippe-Starck-Edition-1.jpg>.

221 Foster [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/bc/ad/e3/bcade389a304cc29d5db17cf8ea837d4.jpg>.

222 Pleskot, Kaplický, Cook [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://1gr.cz/fotky/idnes/16/102/org/WEB669fde_52.jpg>.

<http://nd01.jxs.cz/717/127/832e46d36c_11376153_o2.jpg>.

<http://3.bp.blogspot.com/-NhCuBHyIqfI/TiwpA9qhEeI/AAAAAAAABi4/TILhu4wQY8Y/s1600/KunsthausGrazSmV.jpg>.

223 Disney Concert Hall  [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Walt_Disney_Concert_Hall_2013.jpg>.

224 Rashid [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <https://karmatrendz.files.wordpress.com/2012/04/float_sofa_01.jpg>.

225 Velčovský [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <ttp://img.ihned.cz/attachment.php/850/53294850/c7VJ9mRp34w6Bk1Q8GjdhvTgPO0itqDo/holina4.jpg>.

226 Strejček [online]. [cit. 8. srpna 2016]. Dostupný z WWW: <http://www.petrstrejcek.cz/arkki.html>.