Lektorský tým

je tvořen zapálenými profesionály z oblasti architekltury, interiérového designu, stylistiky, grafiky, výtvarnictví ad. Jsou to lidé se schopností umět předat znalosti, zkušenosti z praxe ale hlavně motivovat a komentovat ..

 

Na fotografii zleva ..

Mgr. Tomáš Havránek - absolvent Umprum Brno a IVT Ostrava, Mgr. Ivo Prokel - absolvent Umprum Brno a IVT Ostrava, Ing.Arch.Lucie Videcká - absolventka F.architektury na VŠB Ostrava,  Ing. Arch.Dana Raková - absolventka F.architektury na VUT Brno, Pavla Piknerová - absolventka IDK školy designu, Mgr. Markéta Daňková - absolventka Ped.F. na OU, Ing.Arch. Helena Paz - absolventka F.architektury na ČVUT Praha,  Mgr.A. Aleš Navrátil - absolvent Umprum Praha a Richard Studenovský - absolvent IDK školy designu.