Lektorský tým

je tvořen zapálenými profesionály z oblasti architekltury, interiérového designu, stylistiky, grafiky, výtvarnictví ad. Jsou to lidé se schopností umět předat znalosti, zkušenosti z praxe ale hlavně motivovat a komentovat ..

 

Team IDK

Mgr.Tomáš Havránek - absolvent Umprum Brno a IVT Ostrava, Mgr.Ivo Prokel - absolvent Umprum Brno a IVT Ostrava, Ing.Arch.Helena Paz - absolventka F.architektury na ČVUT Praha, Ing.Arch.Lucie Videcká - absolventka F.architektury na VŠB Ostrava, Mgr.Jana Boháčková - absolventka Ped.F. na MU Brno, Mgr.Aleš Navrátil - absolvent Umprum Praha, Ing.Zuzana Staňková - absolventka F.stavební na VUT Brno, Ing.Arch.Dana Raková - absolventka F.architektury na VUT Brno, Mgr.Markéta Daňková - absolventka Ped.F. na OU, Pavla Piknerová a další bez fotoprofilu: Ing.Arch.Stanislava Blažková - absolventka F.architektury na ČVUT Praha a Mgr.Marcela Prokelová - absolventka Ped.F. na OU

Fotil nás Jožo Rabara v Pavilonu STOCKIST v Praze Vinohradech.

Tomáš Havránek - designér, manažer IDK